София - Стара загора: Христо Цветков (прекратен на с. Васил Левски)
София - Ст.Загора (230 km)
Христо Цветков Сф-СЗ
30.07.22
07:00:16
30.07.22
23:43:52
Резултат
16:43:36
Христо Цветков Сф-СЗ
30.07.22
07:00:16
30.07.22
23:43:52
Резултат
16:43:36
Хр. Цветков Сф-Сопот '19
02.05.19
07:34:00
02.05.19
20:26:40
Резултат
12:52:40